Další příspěvek do mé soukromé ZOO. Eduard byl teda kus! Letěl kolem a mě fascinovala ta jeho křídla. Modrá a leskla se. Nádhera! Neuleť mi, prosila jsem ho. Sedl si na rám okna a čekal. A já si ho mohla dopodrobna prohlédnout.

Rozměry Eduarda jsou 50×60 cm, je nakreslen akrylovými barvami a olejovými pastely na plátně.